0 کالا

روش های پرداخت چگونه است؟

بهترین روش پرداخت, پرداخت از طریق آنلاین ودرگاه شتاب متصل به فروشگاه می باشد.

در صورت تمایل  نیز می توانید از شماره کارت های زیر استفاده کنید.

 

شماره کارت بانک ملت: ۳۸۰۵-۱۳۱۳-۳۳۷۹-۶۱۰۴

 

شماره کارت بانک ملی: ۵۳۵۴-۷۸۴۰-۹۹۱۴-۶۰۳۷

 

شماره کارت بانک صادرات: ۳۵۰۵-۵۹۳۳-۶۹۱۵-۶۰۳۷

 

شماره کارت بانک اقتصاد نوین: ۷۳۵۳-۶۱۷۸-۱۲۱۱-۶۲۷۴

 

   اسماعیل مختاری ورنوسفادرانی