0 کالا

روش های پرداخت چگونه است؟

بهترین روش پرداخت, پرداخت از طریق آنلاین ودرگاه شتاب متصل به فروشگاه می باشد.

در صورت تمایل  نیز می توانید از شماره کارت های زیر استفاده کنید.

 

شماره کارت بانک ملت۲۶۹۳-۶۸۹۰-۳۳۷۴-۶۱۰۴ (اسماعیل مختاری ورنوسفادرانی)

 

شماره کارت بانک کشاورزی: ۴۹۹۳-۴۸۸۹-۷۰۱۶-۶۰۳۷ (رجبعلی خوش اخلاق ورنوسفادرانی)