0 کالا
معرفی سبکهای هنری ،  امپرسیونیم

معرفی سبکهای هنری ، امپرسیونیم

پنجشنبه 24 آبان 1397 • مقالات و ویدیو های آموزش عکاسی • 9 بازدیدکننده

معرفی سبکهای هنری (امپرسیونیسم)

ادامه مقاله...

معرفی سبکهای هنری مینیمالیسم

معرفی سبکهای هنری مینیمالیسم

چهارشنبه 23 آبان 1397 • مقالات و ویدیو های آموزش عکاسی • 15 بازدیدکننده

تعریف هنر مینیمال

ادامه مقاله...

معرفی سبک هنری اکپرسیونیسم

معرفی سبک هنری اکپرسیونیسم

چهارشنبه 23 آبان 1397 • مقالات و ویدیو های آموزش عکاسی • 18 بازدیدکننده

معرفی سبکهای هنری (اکسپرسیونیسم)

ادامه مقاله...

آموزش عکاسی ، Focus Stacking - Part 2

آموزش عکاسی ، Focus Stacking - Part 2

چهارشنبه 02 آبان 1397 • مقالات و ویدیو های آموزش عکاسی • 49 بازدیدکننده

آموزش عکاسی ، Focus Stacking - Part 2

ادامه مقاله...

آموزش عکاسی ، Focus Stacking - Part 1

آموزش عکاسی ، Focus Stacking - Part 1

چهارشنبه 02 آبان 1397 • مقالات و ویدیو های آموزش عکاسی • 44 بازدیدکننده

آموزش عکاسی ، Focus Stacking - Part 1

ادامه مقاله...

آموزش فتوشاپ ، تغییر رنگ چشم ها در فتوشاپ - قسمت دوم

آموزش فتوشاپ ، تغییر رنگ چشم ها در فتوشاپ - قسمت دوم

چهارشنبه 02 آبان 1397 • مقالات و ویدیو های آموزش عکاسی • 38 بازدیدکننده

آموزش فتوشاپ ، تغییر رنگ چشم ها در فتوشاپ - قسمت دوم

ادامه مقاله...