0 کالا

پروژکتور کاسه ای- پروژکتور کاسه ای 800- پروژکتور 1000- خرید پروژکتور کاسه ای

پروژکتور کاسه ای از انواع نور متمرکز گسترده محسوب می شود که در کنار شدت نور بالا، شدت پرتاب نور بالایی نیز دارد. پروژکتور کاسه ای 800 و پروژکتور کاسه ای 1000 از انواع پر کاربرد این نور هستند