روش های پرداخت چگونه است؟

بهترین روش پرداخت پرداخت از طریق آنلاین و درگاه شتاب متصل به فروشگاه می باشد، اما اگر موفق به پرداخت به صورت آنلاین از طریق درگاه پرداخت نشدید، می توانید از شماره کارت های زیر استفاده کنید.

 

6037701559272338

بانک کشاورزی به نام علیرضا مختاری ورنوسفادرانی

 

6037 7016 4889 4993

بانک کشاورزی به نام رجبعلی خوش اخلاق ورنوسفادرانی