گواهی نامه های تجهیز کالای آداک

هفدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی دوربین های دیجیتال، هنر عکاسی و تصویربرداری، صوتی و تصویری و تجهیزات وابسته

هفدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی دوربین های دیجیتال، هنر عکاسی و تصویربرداری


نهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی لوازم صوتی و تصویری، دوربین های دیجیتال سینمایی، موبایل و صنایع وابسته

نهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی لوازم صوتی و تصویری، دوربین های دیجیتال سینمایی، موبایل و صنایع وابسته