پروژکتور کاسه ای- پروژکتور کاسه ای 800- پروژکتور 1000- خرید پروژکتور کاسه ای- پروژکتور 800 وات- پروژکتور 1000 وات- پروژکتور 300 وات

پروژکتور کاسه ای از انواع نور متمرکز گسترده محسوب می شود که در کنار شدت نور بالا، شدت پرتاب نور بالایی نیز دارد. پروژکتور کاسه ای 800 و پروژکتور کاسه ای 1000 از انواع پر کاربرد این نور هستند